Liga lidských práv je watchdog*. Monitorujeme dodržování lidských práv a prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Prosazujeme svobodnou volbu a dodržování informovaného souhlasu ve zdravotnictví

Hájíme právo na kvalitní vzdělání pro všechny děti